Dakisolatie premies en subsidies

Voor dakisolatie en zoldervloerisolatie kun je in aanmerking komen voor een premie via de netbeheerder. Investeer je binnen vijf jaar in meerdere energiezuinige maatregelen, dan kom je daarnaast in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus. Investeren in dakisolatie loont dus de moeite en met de premies en subsidies die je hiervoor ontvangt, heb je de kosten binnen een aantal jaar terugverdiend.

Premie dakisolatie en zoldervloerisolatie 2019

Vanaf 1 januari 2017 zijn de premies dakisolatie en zoldervloerisolatie als volgt geregeld:

Premie dakisolatie via de netbeheerder

Plaatsing door aannemer Zelf plaatsen
€6 m² €3 m²

Let op: om in aanmerking te komen voor deze premie moet de aangebrachte isolatie een Rd waarde hebben van tenminste: 4,50 m²K/W.

Link: Meer informatie over deze premie op Vlaanderen.be

Totaalrenovatiebonus 2019

Als je binnen vijf jaar minstens drie energie-efficiënte investeringen doet, bijvoorbeeld: dak- of zoldervloerisolatie + spouwmuurisolatie + installatie van een zonneboiler, dan kom je, naast de bestaande premie, in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus. Deze bonus bedraagt 25% van de totale investeringen met een maximum van € 1.250 – € 4.750, afhankelijk van het aantal investeringen.

Totaalrenovatiebonus

Aantal investeringen Maximale bonus
3 € 1.250
4 € 1.750
5 € 2.750
6 € 3.750
7 € 4.750

Investeringen waarvoor je een bonus kunt krijgen

  • Dak- of zoldervloerisolatie (min. 30 m²)
  • Vloerisolatie (ook plafond kruipkelder) ( min. 30m² )
  • Muurisolatie binnen, buitenmuurisolatie, spouwmuurisolatie (min. 30m²)
  • Installatie van isolatieglas (min. 5 m²)
  • Installatie van een warmtepomp
  • Installatie zonneboiler
  • Aanbrengen mechanische ventilatie

Voorwaarden renovatiebonus

Om in aanmerking te komen voor de renovatiebonus moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De premie geldt voor investeringen die je vanaf 1-1-2017 doet. De datum op de factuur is hierbij doorslaggevend.
  • Om in aanmerking te komen voor de totaalrenovatiebonus moet je minstens drie energiebesparende maatregelen binnen vijf jaar doen (te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering).
  • De isolatie moet voldoen aan de minimale eisen zoals die door de netbeheerder worden gesteld (bijvoorbeeld dakisolatie: minimale Rd-waarde 4.50 m²K/W).
Meer informatie over de totaalrenovatiebonus op Vlaanderen.be

Kom ik voor dakisolatie in aanmerking voor belastingvermindering?

Nee, vanaf 1 januari 2017 is het belastingvoordeel voor dakisolatie niet meer van toepassing.

Isoleer vandaag nog en ontvang de hoogste premies

Vanaf 2019 zullen de premies en subsidies voor dak- en zoldervloerisolatie verder afgebouwd worden. In 2018 bedraagt de premie nog €6,- per vierkante meter voor het laten plaatsen van dakisolatie. Medio 2019 zal dit verlaagd worden naar €4,- per vierkante meter. Het beste wacht je dus niet te lang met isoleren want de premies en subsidies zullen naar alle verwachting in de toekomst alleen nog maar verder dalen

Dak laten isoleren offerte