Plat dak isoleren

Plat dak isoleren

Laat je een plat dak isoleren, dan kun je jaarlijks honderden euro's op de energiefactuur besparen. Een slimme investering dus die je binnen een aantal jaar hebt terugverdiend. Er zijn ruwweg drie manieren waarop een plat dak geïsoleerd kan worden.

Plat dak isolatie plaatsen: drie methodes

Koud plat dak isoleren: plat dak isoleren langs binnen

Hierbij wordt de dakisolatie langs de binnenzijde (koud dak) van het dak geplaatst. De isolatie wordt binnenin het gebouw aangebracht waardoor de dakbedekking kan blijven liggen. Deze methode is alleen aan te raden wanneer isoleren langs buiten niet mogelijk is of eventueel in combinatie met buitenisolatie.

Koud plat dak isoleren

Soorten isolatie voor koude daken

  1. Minerale wol: Minerale wol voor platte daken wordt vooral geplaatst bij platte daken met een draagstructuur met houten kepers en wordt vooral gebruikt vanwege zijn goede thermische isolatie en geluidsabsorberende eigenschappen. Het isolatiemateriaal is beschikbaar in de vorm van rollen/dekens of harde panelen. De meest geplaatste soorten voor platte daken zijn glaswol of rotswol. De minerale wol isolatiedekens worden tussen de kepers geplaatst of de half-harde minerale wol isolatieplaten worden tussen de kepers geklemd. 
  2. Kunststof isolatieplaten: Dergelijk platen worden vooral gebruikt om een plat dak te isoleren zonder kepers. De isolatieplaten worden aan de binnenzijde van de gewelven bevestigd middels lijmen of vijzen. De meest geplaatste soorten isolatiepanelen voor platte koude daken zijn, EPS, XPS, PIR en PUR.

Prijs koud plat dak isoleren

Je dient te rekenen op een kost tussen €25 - €40 m² ( excl. btw ) voor de plaatsing door een vakman.

Meer informatie over het koud dak

Warm dak isoleren: plat dak isoleren langs buiten

Isoleren langs de buitenkant met een dichtingslaag (warm dak). Bij deze methode komt de dakdichting (roofing, EPDM of PVC) óp het isolatiemateriaal te liggen. Het isolatiemateriaal wordt gelijmd of geschroefd aan de ondergrond. Een ballastlaag is meestal niet nodig.

Warm plat dak isoleren

Soorten isolatie voor warme plat dak daken

Voor het isoleren van warme daken worden vooral harde geëxtrudeerde isolatieplaten gebruikt. De isolatieplaten worden op het dakbeschot geplaatst en zijn vooral geschikt op niet-druk belopen platte daken. De meest geplaatste soorten isolatiepanelen voor een warm plat dak zijn: EPS, XPS, PIR en PUR.

Prijs warm plat dak isoleren

Je dient te rekenen op een kost tussen €70 - €100 m² ( excl. btw ) voor de plaatsing door een vakman.

Meer informatie over het warm dak

Omkeerdak of omgekeerd dak: plat dak isoleren voor druk belopen daken

Isoleren langs buiten met een ballastlaag (omgekeerd dak). Bij een omgekeerd plat dak ligt het isolatiemateriaal los op de dakafdichting. Een grindlaag is nodig voor de stabilisatie. Dit daksysteem wordt vooral gebruikt bij druk belopen daken.

Omkeer plat dak isoleren

Soorten isolatie voor omkeerdaken

Voor het isoleren van omkeerdaken worden vooral harde geëxtrudeerde isolatieplaten gebruikt. De isolatieplaten worden op het dakbeschot geplaatst en zijn vooral geschikt op drukbelopen platte daken. De meest geplaatste soorten isolatiepanelen voor omkeerdaken zijn XPS-isolatieplaten.

Prijs omkeerdak isoleren

Je dient te rekenen op een kost tussen €40 - €50 m² ( excl. btw ) voor de plaatsing door een vakman.

Meer informatie over het omkeerdak

Warm plat dak isoleren met kunststof isolatieplaten

Kunststof isolatieplaten van PUR, PIR of EPS zijn erg geschikt voor isolatie van een warm dak. De platen zijn drukvast waardoor het dak na isolatie beloopbaar blijft. Is de bestaande dakbedekking nog in redelijke staat dan kan deze in de regel blijven liggen. Deze gaat dan dienst doen als damprem en dient ervoor om condensatie in het isolatiemateriaal te voorkomen. De isolatiepanelen komen hier bovenop te liggen. Afhankelijk van het type isolatieplaat en de ondergrond ( beton, hout, metaal ) worden de platen verlijmd of geschroefd. De isolatieplaten zijn voorzien van een speciale toplaag (aluminium of glasvlies) en zijn hierdoor makkelijk af te werken met EPDM, PVC of bitumen.

Dakisolatieplaten voorr platte daken 

Plat dak isoleren met een ballastlaag (omgekeerd dak)

Plat dak met ballast

Wanneer de dakbedekking nog in goede conditie is en volledig waterdicht, dan kun je ervoor kiezen om te isoleren met isolatieplaten die los op het dak liggen en gestabiliseerd worden door een grindlaag. Isoleren volgens het omgekeerd dak principe is één van de meest eenvoudige isolatiemethodes en wordt vaak toegepast bij daken die zwaar belast worden, zoals parkeerdaken en dakterrassen. Als isolatiemateriaal gebruikt men meestal drukvaste isolatieplaten van XPS omdat deze geen vocht opnemen. Om de afvoer van het regenwater te vereenvoudigen brengt men soms een waterkerende laag aan tussen de ballast en het isolatiemateriaal.

Wel of geen grind op een plat dak?

Met de komst van allerlei moderne dakbedekkingsmaterialen zoals EPDM, PVC en moderne bitumineuze dakbedekkingen, is grind voor de bescherming van een warm dak vaak niet meer nodig. Grind is in sommige gevallen juist nadelig omdat er onkruid in kan gaan groeien. Tevens wordt de dakconstructie zwaarder belast door de kiezellaag en kunnen scherpe steentjes bij het belopen van het dak tot beschadiging van de dakbedekking leiden.

Wanneer is grind op een plat dak wél nodig?

  • Bij omgekeerde daken (het grind fungeert als ballastlaag voor de onderliggende isolatie.
  • Bij oude bitumineuze dakbedekkingen die niet goed vast liggen (grind als ballastlaag).

Hoe dik een plat dak isoleren?

Om in aanmerking te komen voor premies en subsidies zal de dakisolatie vanaf 2024 een minimale Rd waarde van 4.5 m²K/W moeten hebben. Dat houdt in de praktijk doorgaans in dat je het beste voor kunststof isolatieplaten met een zo laag mogelijke lambdawaarde kunt kiezen, bijvoorbeeld PUR of PIR-platen met een lambdawaarde van 0.025 of lager. Gemiddeld kun je dan volstaan met isolatieplaten van 12 cm dik. Indien het om een omgekeerd dak gaat, dan zul je dikker moeten isoleren vanwege de hogere lambdawaarde van XPS (0,029 – 0,038). Bij XPS-platen moet je denken aan een isolatiedikte van 14-16 cm. Ook hier geldt: probeer gelijk zo dik mogelijk te isoleren, voor zover mogelijk natuurlijk want er komt nog een grindlaag op de isolatie te liggen en mogelijk moeten de dakopstanden dan verhoogd worden, waarmee extra kosten gemoeid zijn.

Dak laten isoleren offerte