Hoe de dikte van dakisolatie berekenen?

Bij het berekenen van de benodigde dikte van dakisolatie spelen een aantal waarden zoals de Rd-waarde, U-waarde en de λ-waarde mee. We leggen de meest gebruikte terminologie uit én hoe je de gewenste dikte van de isolatie kan bepalen.

Welke dikte dakisolatie kiezen? Vooraleer we overgaan tot de berekening ervan, is het wel interessant om eerst wat dakisolatie terminologie te verduidelijken.

Rd-waarde

De Rd-waarde of de warmteweerstand van een isolatielaag is de weerstand die een isolatielaag biedt tegen warmteverlies. De Rd-waarde wordt uitgedrukt in m²K/W. Dus hoe hoger de Rd-waarde, hoe hoger de weerstand van een isolatieproduct dus hoe beter een product isoleert. De Rd-waarde kan je berekenen door de dikte van het gekozen isolatiemateriaal (in meter) te delen door de λ-waarde.

Een isolatiemateriaal dient een minimale Rd-waarde te hebben van 0,75m² K/W om te voldoen aan de minimale dakisolatienorm. Om in aanmerking te komen voor premies en subsidies, dient een de isolatie een Rd-waarde hebben van tenminste: 4.50 m²K/W !

Bereken de Rd-waarde [m²K/W] = dikte [m] / λ-waarde [W/mK]

Je kan ook de vereiste isolatiedikte berekenen, ( uitgedrukt in meter ) die nodig is om een Rd-waarde van bijvoorbeeld 4,5 m²K/W te bereiken. Dat doet u door de λ-waarde van het materiaal te vermenigvuldigen met de vereiste Rd-waarde.

Bereken de vereiste isolatiedikte [m] = λ-waarde [W/mK] * 4,5 m²K/W

U-waarde

De U-waarde (de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel zoals muur, dak, …) geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als er tussen binnen en buiten een temperatuurverschil is van 1 °C. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K en wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat en meer bepaald door het type en de dikte van het materiaal. Hoe lager de U-waarde van een constructiedeel, hoe minder warmte er verloren gaat.

λ-waarde (de lambdawaarde)

De λ-waarde geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt en wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de λ-waarde, hoe beter het materiaal isoleert en warmteverlies tegenhoudt.

Rekenvoorbeeld dikte dakisolatie

Stel, je bent verhuurder van een woning. Dan weet dat tegen het dak verplicht moet voorzien zijn van dakisolatie én je wenst te profiteren van een premie. Bij nazicht van het dak blijkt het dak opgebouwd te zijn uit een hellend spantendak, met kepers van 20 cm hoog. Het plaatsen van isolatiedekens is dus een optie, maar hoe dik dient de isolatie zijn?

  1. We wensen te profiteren van een dakisolatie isolatiepremie in 2024. Dus we dienen een isolatieproduct te plaatsen met een gewenste Rd-waarde van tenminste: 4,50 m²K/W.
  2. We kiezen voor minerale wol met een lambdawaarde van gemiddeld 0,04 W/mK.
  3. Om de dikte te bepalen, vermenigvuldigen we de λ-waarde x 4,50 = 18 cm dikte.

We dienen dus minerale wol te plaatsen met een dikte van 18 cm om te voldoen aan de eisen m.b.t. het verkrijgen van premies en subsidies.

Opgelet! Vanaf 2024 zijn de regels strenger m.b.t. het verkrijgen van premies en subsidies. Vraag nu nog een offerte aan voor het plaatsen van dakisolatie door experts en geniet vandaag nog van betere voorwaarden.
Offerte dak laten isoleren