Luchtdichtheid & luchtstromen

De luchtdichtheid van een woning is erg belangrijk bij het bepalen van de energiescore. Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder luchtdichtheid en waarom is deze zo belangrijk?

Wat is luchtdichtheid?

Onder luchtdichtheid verstaan we de mate waarin een gebouw beschermd is tegen ongecontroleerde, ongewenste luchtstromen. Dat kan zowel koude lucht zijn, die ongewenst via kieren en spleten naar binnen komt (voelbaar als tocht) of warme lucht die op ongecontroleerde manier naar buiten ontsnapt.

Waarom is een goede luchtdichtheid belangrijk?

Het is belangrijk dat een woning goed luchtdicht geïsoleerd is, omdat langs kieren en spleten veel warmte verloren gaat. Vooral in gebouwen die op gecontroleerde manier geventileerd worden (balansventilatie) stelt men hoge eisen aan de luchtdichtheid. Warme lucht mag niet ongecontroleerd naar buiten ontsnappen omdat de kostbare warmte die in de lucht aanwezig is dan niet teruggewonnen kan worden. Koude lucht die langs kieren en spleten naar binnen komt is ook alles behalve gewenst. In een energiezuinige, goed geïsoleerde woning zijn dakisolatie en ventilatie perfect op elkaar afgestemd en vinden de luchtstromen op gecontroleerde manier plaats, en dat kan alleen als de woning voldoende luchtdicht geïsoleerd is.

Luchtdichtheid testen: blowerdoor test

Het bepalen van de luchtdichtheid gebeurt met een zogenaamde blowerdoortest. Bij deze test plaatst men een grote ventilator in de deuropening waarmee men lucht in de woning of juist uit de woning kan blazen. Eerst blaast men lucht in het gebouw zodat er een overdruk ontstaat, hierna gebeurt precies het omgekeerde. Uit het drukverschil dat optreedt (uitgedrukt in de N50 waarde) kan men vaststellen hoe luchtdicht de woning is. Hoe lager de N50 waarde, des te beter de luchtdichtheid. In zeer energiezuinige huizen (passiefhuizen) is deze waarde lager dan 0.6.

Waar komen luchtlekken voor?

Luchtlekken kunnen op allerlei plaatsen in een zolderruimte voorkomen.

  • Bij ramen en deuren (langs het raam, onder de deur en langs de profielen) in de zolderruimte
  • Bij vensterbanken en rolluiken van zolderramen
  • Bij leidingdoorvoeren (ten behoeve van gas, water, riool, elektra)
  • Bij randen van dakvensters & dakvlakvensters ( veluxvensters )
  • Bij aansluitingen van het dakvlak en de gevel of de vloer.
  • Bij onderbrekingen of doorboringen van het dampscherm/luchtscherm.

Hoe kun je luchtlekken opsporen?

Grote luchtlekken op plekken die goed bereikbaar zijn, zijn eenvoudig zelf met de hand op te sporen. Vooral als het buiten koud is, kun je aan de koude luchtstroming voelen waar het lek zich bevindt. Bij moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld het dak of bij leidingdoorvoeren is dit niet te doen en zul je een isolatie-expert moeten inschakelen. Energie-experts en isolatiebedrijven gebruiken meestal een rookstift, en zorgen voor een onderdruk in huis. Aan de beweging van de rook kan men zien waar luchtlekken zich bevinden.

Luchtdicht isoleren van het dak

Bij het isoleren van een dak is het erg belangrijk dat de isolatie overal goed aansluit en dat naden en kieren nauwgezet afgeplakt worden. Speciale aandacht moet uitgaan naar de leidingdoorvoeren want lucht kan zelfs langs de kleinste openingen ontsnappen. Prik dus nooit zomaar het dampscherm door en mocht dit al noodzakelijk zijn, plak alles dan goed af (met een speciale tape) of gebruik speciale doorvoeren die speciaal bestemd zijn voor gebruik in combinatie met isolatiemateriaal.

Offerte dak laten isoleren