Opgelet voor koudebruggen in dakisolatie

Koudebruggen, ook wel bouwknopen genoemd, leiden tot energieverlies en in sommige gevallen ook tot vochtproblemen. Maar wat zijn koudebruggen nu eigenlijk en hoe kun je ze voorkomen?

Wat zijn koudebruggen?

Een koudebrug kun je het beste zien als een brug tussen een koude buitenruimte en een warme binnenruimte waarlangs warmte-uitwisseling plaatsvindt. Koudebruggen komen vooral voor op plaatsen waar niet geïsoleerde bouwdelen elkaar raken en waar de warmteweerstand van het bouwdeel lager is dan de warmteweerstand in de omliggende gebieden. Door het warmteverschil ontstaan energieverliezen en soms ook problemen met condensatie.

Voorbeelden van koudebruggen

Koudebruggen kunnen zich in principe overal in een gebouw, waar de isolatie onderbroken is voordoen. Veel voorkomende plaatsen:

  • Bij de fundering (slechte aansluiting tussen de muurisolatie en de vloerisolatie).
  • In een spouwmuur die onregelmatig geïsoleerd is, of vervuild met puinresten.
  • Bij ramen en deuren, op plaatsen waar de isolatie niet goed aansluit.
  • In het dak, op plaatsen waar de isolatie niet goed aansluit (tussen de kepers en bij de muren).
  • Bij draagvloeren die zonder isolatie direct contact maken met de buitenmuur.
  • Bij raamdorpels en metalen rolluiken.
  • ...

Gevolgen van koudebruggen

Koudebruggen zijn van negatieve invloed op de warmte-isolatie en kunnen op termijn ook leiden tot vochtproblemen en schimmels. Dit komt doordat warme, vochtige lucht condenseert op plaatsen waar het koud is. Zo kun je bijvoorbeeld schimmel op de muur krijgen op plaatsen waar de spouwmuur niet goed is gevuld. Ook in het dak kunnen vochtproblemen ontstaan doordat de dakisolatie onderbroken is. Dat is zeer nadelig want vocht leidt onherroepelijk tot schade aan het dak en tot een fors hogere energierekening.

Koudebruggen voorkomen

Koudebruggen moeten zo veel mogelijk tijdens de ruwbouw vermeden worden, want eenmaal ontstaan, zijn ze lastig te verhelpen. Wat je wel zelf kunt doen, bijvoorbeeld als je het dak gaat isoleren, is ervoor waken dat het isolatiemateriaal overal perfect aansluit. Plak naden en kieren nauwkeurig af met tape zorg er ook voor dat het dampscherm goed langs de muur aansluit. Zo voorkom je niet alleen dat er koudebruggen ontstaan en dat het isolatiemateriaal vochtig wordt, maar maak je het dak ook perfect luchtdicht.

Gaten en spleten dit niet kunnen gedicht worden met tape of isolatie kan je dichten met PU-schuim.

Kunnen koudebruggen volledig voorkomen worden?

Nee, dat zou alleen kunnen wanneer alle bouwdelen perfect geïsoleerd op elkaar aangesloten worden en dat is in de praktijk onhaalbaar. Aangezien het lastig is om bouwknopen achteraf te verhelpen, houdt men er tijdens de ontwerpfase wel zoveel mogelijk rekening mee. Het achteraf oplossen van bouwknopen kost vaak veel geld en de kosten die ermee gemoeid zijn wegen niet altijd op tegen de baten. Bij renovaties kiest men vaak voor buitengevelisolatie omdat dit erg goede resultaten biedt, maar het is ook een vrij kostbare manier van isoleren.

Koudebruggen detecteren

 

Bouwknopen kun je niet met het blote oog waarnemen. De gevolgen ervan kun je soms wel zien, in de vorm van schimmels bijvoorbeeld. Isolatie-experts sporen koudebruggen daarom op met een warmtecamera. Aan de hand van het warmtebeeld kan men de koude zones in de gebouwschil opsporen en vaststellen waar zich koudebruggen bevinden.

Offerte dak laten isoleren